Polski Biznes

LOGOCENTRUM Sp. z o.o.

60-219 POZNAŃ ul. Hetmańska 84

tel.: 61 831-14-20, -biuro, 61 831 18 50 -Marketing

fax: 61 831 14 30


rok założenia firmy: 1997

PLEN

NIP: 783-11-37-283

KRS: 0000036871

Ilość pracowników: powyżej 100

LOGOCENTRUM Sp. z o.o.

LOGOCENTRUM Sp. z o.o.


Firma powstała w wyniku wydzielenia ze struktur H. Cegielski-Poznań S.A. Zakładu Logistyki, który następnie przekształcił się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu dnia 17 lipca 1996r.

Istotą naszej działalności jest organizacja transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego jak również świadczenie usług celnych i magazynowych.

Nasza obecność na rynku usług logistycznych zaznacza się już od ponad 16 lat.


Aby spełnić oczekiwania Klientów w zakresie terminowości, jakości oraz kompleksowości usług, pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego opartym na międzynarodowych normach ISO 9001 i ISO 14001. System ten jest poświadczony certyfikatami GLC i PRS.


Pracujemy w oparciu o procedury, nie pozwalające na zaskoczenie i brak pomysłu jak rozwiązać problem.

Badamy zadowolenie klientów z wykonanej usługi i wyciągamy wnioski na przyszłość.

•Certyfikaty ISO
•Referencje
•Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego
•Certyfikat Wiarygodności Biznesowe